Tietosuoja

TIETOSUOJASELOSTE

Virtual Events Finland Oy:n asiakasrekisteri

REKISTERINPITÄJÄ

Virtual Events Finland Oy:n
Riippantie 64
68410 Alaveteli
[email protected]
045 697 4480
Y-tunnus 3155823-4
Yhteyshenkilö: Jenni Salminen

Messut netissä logo

REKISTERÖIDYT

Virtual Events Finland Oy:n verkkomessujen näytteilleasettajayritykset, asiakasyritysten yhteyshenkilöt sekä uutiskirjeen tilaajat.

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Rekisteriin tallennetaan Virtual Events Finland Oy:n asiakkaiden yhteys- ja tilaustiedot asiakassuhteen eli sopimuksen perusteella. Uutiskirjeen tilanneiden tiedot tallennetaan annetun suostumuksen perusteella.
HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN JA REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin, seuraaviin tarkoituksiin:

 • tilausten toimittaminen
 • asiakaspalvelu
 • reklamaatiot ja laadunvalvonta
 • markkinointi
 • suoramarkkinointi
 • palvelujen ja tuotteiden kehittäminen
 • lisäpalvelujen tarjoaminen
 • tiedon analysointi
 • tilastointi
 • asiakaspalvelun kehittäminen

HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Henkilötietoja voivat käsitellä ne yrityksemme työntekijät, joilla on siihen perusteltu syy tilausten käsittelyä ja asiakaspalvelua varten.

REKISTERÖITÄVÄT HENKILÖTIEDOT

Rekisteristä löytyvät seuraavat henkilötiedot:

 • nimi
 • yrityksen nimi
 • yrityksen tallentamat tiedot
 • yhteyshenkilön etunimi, sukunimi
 • osoite
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero
 • tilaus- ja laskutustiedot
 • yhteydenotot ja asiakaspalautteet

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä seuraavaan osoitteeseen: [email protected]

Tarkastusoikeus
Sinulla on oikeus tarkistaa henkilötietosi ja mikäli havaitset tiedoissasi virheitä tai puutteita, pyytää korjaamaan tiedot.

Vastustamisoikeus
Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli katsot, että olemme käsitelleet niitä lainvastaisesti tai siten, että meillä ei ole ollut oikeutta siihen.

Poisto-oikeus
Sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan sellaiset tiedot, joiden osalta katsot, että käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi niitä ei voida poistaa esimerkiksi kirjanpitolain vaatimusten tai kohtuuttomien kustannusten vuoksi.

Valitusoikeus
Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että rikomme käsittelyssämme tietosuojalainsäädäntöä.

Oikeus tietojen siirtoon
Sinulla on oikeus pyytää tietojesi siirtämistä toiseen järjestelmään.

TIETOLÄHTEET

Rekisterissä olevat tiedot on hankittu rekisteröidyiltä itseltään suoraan verkkokaupan järjestelmään kirjautumisen kautta tai sähköpostitse, puhelimitse, yhteydenottolomakkeen kautta nettisivulla www.kassamessutnetissa.fi, rekisterinpitäjän hallinnoimasta Facebook-ryhmästä, mobiilisovelluksen kautta tai muulla vastaavalla tavalla.

Voimme kerätä tietoja myös evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

TIETOJEN LUOVUTUKSET

Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa:

 • rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa
 • yhteistyökumppaneille tai alihankkijoille rekisteröidylle tarjottavan palvelun toteuttamiseksi
 • tilastointia varten
 • fuusiotilanteessa tai liiketoimintakaupan myötä uuden organisaation sisällä.

Tiedot luovutetaan kolmansille osapuolille silloin kun se on perusteltua tilausten käsittelyn ja asiakaspalvelun vuoksi tai esimerkiksi taloushallintoa varten. Kolmansia osapuolia ovat esimerkiksi verkkokauppa-alustan ylläpitäjä, maksupalveluiden toimittaja, kuljetuspalvelun toteuttaja ja tilitoimisto.

TIETOJEN SIIRTO EU:N ULKOPUOLELLE

Tietoja voidaan luovuttaa EU:n ulkopuolelle seuraaville palveluntarjoajille, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan EU:n tietosuoja-asetusta allekirjoittamalla Privacy Shield -sopimuksen.

TIETOJEN KÄSITTELYN KESTO

Henkilötietoja käsitellään niin kauan kuin asiakkuus on voimassa tai yritys tarjoaa palveluita, joista rekisteröity on ilmaissut kiinnostuksensa, sekä kohtuullisen ajan sen jälkeen, kun asiakkuus on päättynyt, kuitenkin korkeintaan 10 vuotta.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käyttö on suojattu salasanalla ja käyttäjätunnuksella. Järjestelmä, jossa rekisteri sijaitsee, on myös suojattu palomuurilla ja viruksentorjuntaohjelmalla.

Järjestelmään pääsevät vain ne työntekijät, joilla on tarve siihen tämän selosteen kertomien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Pääsy rekisteriin on rajattu käyttäjätunnuksin.

Rekisteri varmuuskopioidaan säännöllisesti.

Tämä rekisteriseloste on laadittu 7.9.2020. Selostetta voidaan aika ajoin päivittää.